Kiitos vierailustasi!

Sivuilla jaetaan avoimesta datasta sekä avoimesti saatavilla olevista tietolähteistä toteutettuja vuorovaikutteisia Power BI -visualisointeja. Lisäksi sivuilta löytyy ohjeita ja vinkkejä niiden tekemiseen, sillä kuka tahansa voi helposti hyödyntää avointa dataa liiketoimintapäätösten taustalla tai yleisestä kiinnostuksesta.

Kaikki esimerkkivisualisoinnit on tehty helppokäyttöisellä ja ilmaisella Power BI Desktop -raportointityökalulla ilman sovelluskehitystä.

Datan käsittelyyn sekä tämän kaltaisten visualisointien laatimiseen kuluu Power BI -osaajalta tyypillisesti aikaa muutamista kymmenistä minuuteista muutamiin tunteihin.

Visualisoinnit ja ohjeet on tehty tekemisen ilosta ja kiinnostuksesta dataan ja visualisointeihin sekä käytettäviksi Heidin Power BI -koulutuksissa.

Sivuston tavoitteena ja idiksenä on

  • edistää Power BI -välineen osaamista ja sen mahdollisuuksien ymmärtämistä itsepalveluraportoinnissa
  • edistää ja madaltaa avoimeen dataan perehtymisen ja hyödyntämisen kynnystä, sillä kaiken kokoiset yritykset, yksityishenkilöt, kuntalaiset, kansalaiset, opiskelijat, opettajat tai vaikkapa toimittajat, voivat itse yhdistää, tutkia ja analysoida dataa ilman sovelluskehitystaitoja,
  • aktivoida, innostaa ja kannustaa käyttämään ja yhdistelemään avointa dataa kepeiden esimerkkien ja helppojen ohjeiden avulla,
  • helpottaa tutustumista avoimen datan tarjontaan,
  • herättää kiinnostusta esimerkiksi paikallisen tai omaan liiketoimintaan vaikuttavan datan analysointiin.

Sivuista huolehtii Heidi Enho, joka työskentelee vanhempana kouluttajana ja konsulttina Corellia Helsinki -asiantuntijayrityksessä.

Työssään Heidi sekä kouluttaa että toteuttaa Power BI raportointiratkaisuita. Vapaa-ajallaan hän kirjoittaa mm. suosittua HExcelligent-blogia.

Löydät lisätietoja Power BI:stä HExcelligentin Power BI -sivulta.

Dataillaan ja visualisoidaan!

Tiedustelut: heidi.enho(e)corellia.fi

Microsoft Certified Trainer vuodesta 2008
Microsoft Data Analyst Associate
Microsoft Data Platform MVP vuosina 2017-2020 (Most Valuable Professional)
Microsoft Excel MVP vuosina 2015 – 2018


Kiitän jakamisesta!

Sivusto luotu 24.1.2017

2 comments

Leave a Reply