Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Tämän  Power BI -raportin visualisoinnit on toteutettu Tilastokeskuksen “Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö” -tilastosta.

Visualisointi on toteutettu ilmaisella Power BI Desktop -ohjelmalla ja julkaistu Power BI -pilvipalvelussa.

Visualisoinneissa on käytetty Power BI:n sisäänrakennettujen visuaalien lisäksi

  • WaffleChart-visualisointia,
  • ChicletSlicer-visualisointia ja
  • BoxFilters-osittajaa, joka ei ole vielä julkisesti tarjolla.

Lähteet

Lisätietoja

Ulkoasuidea on saatu Microsoftin laatimasta Mastering Your Productivity in 2017 -raportista.

Laatija Heidi Enho, Corellia Helsinki Oy

naama ja logot